Monday, 9 June 2008

Van Middelkoop beschuldigt Taliban van burgerdoden die Nederland maakt

Omdat de Taliban en tegenstanders van de Nederlandse troepen in Uruzgan hun tactiek aanpassen en directe militaire confrontaties uit de weg gaan vergroten ze volgens Eimert van Middelkoop “bewust de kans dat er burgerslachtoffers vallen”.

De Nederlandse minister van Defensie zegt dat de Taliban zich onder het volk mengen en hij wil daarom onbemande vliegtuigjes en commando’s inzetten om daardoor beter onderscheid te kunnen maken tussen boef en burger, zo vertelde hij aan de GPD-bladen.

De bewindsman zegt dat de Taliban de Nederlanders uitlokken om burgerdoden te maken om daarmee de geloofwaardigheid van de Nederlandse soldaten te ondermijnen. Hij wil zorgen dat zoiets niet gebeurt en daarom het inlichtingenapparaat vergroten.

Van Middelkoop zei dat hij niet in details kon treden over de technische middelen die er worden ingezet.

Maar special forces noemde hij een vorm van precisiewerk. “Het zijn de klassieke verspieders die inlichtingen verzamelen. Het is dé manier om effectief te zijn, niet alleen puur militair, maar ook juridisch en moreel. En waarop je dus voor jezelf geloofwaardig kunt blijven,” aldus de minister

Van Middelkoop is ook van mening dat de Taliban verantwoordelijk zijn voor de burgerslachtoffers die Nederland maakt.

Hij wijst er verder op dat de ISAF-veiligheidsmacht een mandaat heeft van de Verenigde Naties, en noemt daarom deze strijdmacht legitiem en in dienst van de Afghaanse overheid.

De Taliban maken bij rechtstreekse aanvallen op de buitenlandse militairen weinig kans tegen de kracht van de wapens en de luchtsteun waarover de buitenlanders in Afghanistan beschikken.

Volgens waarnemers leggen ze zich daarom steeds meer toe op het uitvoeren van aanvallen met zelfmoordcommando’s en bermbommen. Hierbij vallen veel burgerslachtoffers maar Taliban-leiders hebben verklaard dat dit gerechtvaardigd is in hun strijd tegen wat zij een bezettingsmacht vinden en een marionetten-regering van Karzai.

De ISAF die wordt geleid door de NAVO zet grootschalig luchtsteun in waarbij een heleboel burgerslachtoffers worden gemaakt. Ook komt het voor dat er burgers worden gedood bij geheime operaties van buitenlandse inlichtingendiensten, aldus de Verenigde Naties.

Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft aangegeven geen cijfers bij te houden van het aantal burgerslachtoffers dat ze maakt. Begin dit jaar zeiden ze dat dit ondoenlijk is “omdat toch niet valt te achterhalen hoe de burgers zijn omgekomen”.

Volgens mensenrechtenorganisaties maakten de Nederlanders vorig jaar tientallen doden onder de bevolking bij de Slag om Chora door het inzetten van een pantserhouwitser.

De inzet van dit zware geweldsmiddel werd afgekeurd door de vorige commandant van de ISAF, generaal Dan McNeill, en scherp veroordeeld door president Hamid Karzai.

Een onderzoek van de NAVO en van het Nederlandse ministerie van Defensie wees uit dat de inzet van dit kanon, dat vanaf 40 kilometer afstand op het strijdtoneel ging vuren, gerechtvaardigd was.

Daarnaast vielen er tientallen burgerdoden door luchtsteun die de Nederlanders hadden aangevraagd.

Van Middelkoop vindt het onnodig om bij te houden hoeveel burgerslachtoffers er vallen om te beoordelen of het gebruik van al het geweld proportioneel is of niet.

Hij zei dat het niet weten wat de precieze aantallen slachtoffers zijn een kenmerk is van elke geweldsconfrontatie.

Op forums van kranten en tijdschriften in Nederland zijn burgers die boze commentaren plaatsen bij de uitlatingen van Van Middelkoop. Ze noemen hem onder meer "immoreel".


Speciale Rapporteur

Critici zijn echter van mening dat de Afghaanse bevolking er recht op heeft om te weten door wie hun geliefden zijn omgebracht.

De speciale rapporteur van de VN voor buitenrechtelijk doden is zelfs van mening dat burgers naar een legerbasis moeten kunnen gaan om opheldering te vragen.

Van Middelkoop maakt zich er volgens een consultant “goedkoop vanaf door aantallen slachtoffers op een hoop te gooien met elke geweldconfrontatie en onttrekt zich daarmee aan de verantwoordelijkheid die hij draagt”.

Het maken van burgerslachtoffers kan bovendien in strijd zijn met het oorlogsrecht.

De NAVO die de ISAF-missie leidt wordt geconfronteerd met een toenemende heftigheid van de opstand van de Taliban. De deelnemende landen aan de missie zijn niet bereid om het benodigde aantal soldaten te leveren die er volgens deskundigen nodig is.

Na de aanslagen van 11 september 2001 besloten de Verenigde Staten Afghanistan aan te vallen omdat het Taliban-regime onderdak bood aan de hoofdverdachte erachter, Osama bin Laden en zijn netwerk Al-Qaida. Binnen twee maanden leken de Taliban verslagen.

In december 2001 kreeg de ISAF een mandaat om Kabul en omgeving te beveiligen en de toenmalige overgangsregering van Hamid Karzai te steunen. Daarna heeft de ISAF zich in vier fases verder uitgebreid over de andere regio’s in het Aziatische land.

Zie ook
"Buitenlandse veiligheidsdiensten doden burgers in Afghanistan”
“Burgerdoden in strijd met Volkenrecht”